>  Actuele vacatures    |                                                                 
   
 

Hidrostal Benelux  
Zernikestraat 35

3316 BZ Dordrecht 

Tel. +31(0)78 - 65 22 111
info@hidrostal.be
info@hidrostal.nl

 
   
  HomeHomeHomeHomeHomeHomeHomeHome    
    IE3 Preminum Efficiency    
IE3 Premium Efficiency
    U bevindt zich hier: Hidrostal Benelux » Over ons » IE3? Premium Efficiency    
         
   

Het besparen van energie is een belangrijk onderwerp in de hedendaagse afvalwatermarkt. Dat is ook de reden dat vrijwel elke pompproducent beloftes maakt over hoge efficiency, met in het bijzonder de hoge efficiency klasse voor onderwatermotoren. De vraag is echter of deze norm van toepassing is op gedompelde afvalwaterpompen.

     

Ie3

  Energiezuinigheid is belangrijk, maar ook pompen met een perfecte motor verspillen energie.
Pompen zijn verantwoordelijk voor 10% van het totale energieverbruik wereldwijd en het grootste gedeelte van de installaties waarin pompen opereren verspillen erg veel energie. Met het oog op de groeiende belasting voor het milieu en het verder toenemende energieverbruik, focussen steeds meer pompproducenten, klanten en overheidsinstellingen zich op een zo efficiënt en laag mogelijk energieverbruik. Als gevolg hiervan krijgen Hidrostal en andere pompproducten steeds meer verzoeken voor het leveren van onderwatermotoren volgens de IE3 standaard.
     

Verschillende manieren om het energieverbruik te verbeteren:
Helaas blijkt dat de discussie omtrent energiezuinig pompgebruik zich met name focust op energiezuinige (onderwater)motoren. Hidrostal, de uitvinder van de verstoppingsvrije schroefcentrifugaalwaaier, streeft te allen tijde naar een complete energiezuinige pompconfiguratie, oftewel het rendement van de pomp én motor. Vanuit de pompindustrie is het alom bekend dat de volgende factoren van invloed zijn op een optimaal energetisch verantwoord systeem:


•    Systeemverliezen (verliezen in het leidingwerk en vakkundig systeemontwerp)
•    Pompselectie op het BEP (best efficiency point)
•    Hydraulisch rendement
•    Het gebruik van frequentie omvormers (De mogelijkheid om het beste werkgebied te behalen,
     ook in het geval van meerdere werkpunten)
•    Motorisch rendement
•    Betrouwbaarheid; verstoppingsvrije werking en een hoge operationele doeltreffendheid

Indien een van deze factoren niet correct geselecteerd is, is er sprake van een systeem dat niet energiezuinig is. Zelfs niet met het toepassen van 100% energiezuinige motoren. Deze stelling is inmiddels ook erkend door de “Europese Unie”, die momenteel het “Extended Product Approach” vaststelt, waarin het belang van dit soort factoren wordt uitgewerkt.

     
Dus waarom deze discussie over IE efficiency klassen?

Vervuiling waaier

  Geharmoniseerde vormen
Op allerlei gebieden zijn er het laatste decennium behoorlijke verbeteringen doorgevoerd; denk hierbij aan bijvoorbeeld de auto- en lichtindustrie. Denk hierbij ook aan het wereldwijd doorvoeren van harmonisatie standaarden. Een van de succesverhalen hierin is gerelateerd aan elektromotoren. Als veel gebruikte aandrijving voor diverse machines, is de elektromotor vanwege het simpele ontwerp een uitstekend startpunt om hogere energie besparingen te realiseren. Het IEC (International Electrotechnical Commission) heeft in de IEC standaard 60034 (50Hz & 60 Hz) de inmiddels bekende energie normen vastgelegd.

IE1    -   Lage efficiency (Vergelijkbaar met EFF2)

IE2    -   Standaard efficiency (Vergelijkbaar met EFF1)

IE3    -   Hoge efficiency

IE4    -   Premium efficiency

     

EcoDesign Directive
De Europese Commissie - EcoDesign Directive - is het resultaat van een werkgroep met de naam “Europump Working Group”. Deze richtlijn definieert sinds 2011 efficiency levels voor enkelvoudige centrifugaal pompen welke aangedreven worden door standaard elektrische normmotoren. In deze standaard zijn dompelpompmotoren expliciet buiten de norm gehouden.

 
 
Waarom is de IEC norm niet van toepassing op dompelpompen?

Waarom is deze norm niet toepasbaar op dompelpompen (incl. oliegekoelde dompelpompen)? Dit heeft vooral te maken met het ontwerp van een dompelpomp motor, dat wezenlijk anders is dan bij een droogopgestelde motor. Een dompelpomp motor kan niet onafhankelijk van de bijbehorende pomp (hydrauliek gedeelte) getest worden, zodat de hydraulische en mechanische verliezen die optreden bij gebruik inbegrepen worden in de resultaten c.q. waarden van een dompelpomp.

Een losse dompelpomp motor testen veroorzaakt een hele range aan nieuwe problemen (denk hierbij aan koelings- en ventilatie issues). Omdat een dompelpomp in natte omgevingen functioneert is deze uitgevoerd met een dubbel mechanical seal en met een zwaardere lager opstelling. Deze beide elementen zorgen vanzelfsprekend voor extra verliezen. Er bestaat geen testmethode, norm of richtlijn, die deze gecombineerde verliezen meeneemt.

Misleiding van klanten en gebruikers
Helaas gaan sommige fabrikanten van dompelpompen er vandaag de dag prat op dat hun dompelpompen het predicaat IE3 dragen. Dit is pertinent onwaar. Men is dus schuldig aan misleiding van klanten, adviesbureaus en gebruikers. De meeste pompfabrikanten die deze tactieken gebruiken vermelden vervolgens in de kleine lettertjes dat de IE3 standaard niet van toepassing is. Dit veroorzaakt een hoop verwarring bij eindgebruikers en adviesbureaus die pompen voorschrijven. Als een aanbestedingsdocument specificeert dat dompelpompen gelijkwaardig aan IE3 moeten zijn, dan kan geen enkele fabrikant hieraan voldoen aangezien er geen enkele toepasbare standaard, aangaande de efficiency van dompelpomp motoren, bestaat.     

Ie3

  Sommige eerlijke pompenfabrikanten (zoals Hidrostal) vertellen hun klanten dat het niet mogelijk is een IE3 dompelpomp te produceren. Desondanks onderschrijven wij het feit dat er een enorm belang is bij het maximaliseren van het rendement. Hidrostal ondersteunt haar klanten door het selecteren van de meest efficiënte pomp voor hun specifieke problemen, wat resulteert in een nog beter rendement dan alle andere oplossingen.

Natuurlijk kijken wij ook naar het rendement van de elektromotor. Normaliter zijn Hidrostal pompen het meest efficiënte totaalpakket voor de klant. Om het motorrendement te vergelijken, is het mogelijk de additionele verliezen van de verschillende componenten (dompelpompen) te berekenen en het een “IE3 equivalent” te noemen. Echter is het niet toegestaan dat een dergelijke dompelpomp een IE label krijgt!
     

Een energie-efficiënte standaard voor dompelpompen
Dit gebrek aan standaardisatie en het misbruik van de bestaande normen maken het voor de hand liggend dat een standaard norm voor het bepalen van het dompelpomp rendement vereist is. De Europese Unie en Europump (met inbreng van Hidrostal) bespreken momenteel voorstellen voor een geschikte pomp/motor efficiëntie standaard. Omdat de pompfabrikanten zich ervan bewust zijn dat het rendement van de motor slechts een stukje is van de totale energie-efficiëntie puzzel, zijn ze dus meer gefocust op een “brede product benadering” met de nieuwe energie-efficiëntie-index (EEI).

 
Onnodige onderhoudskosten

   
         
   
         
Maak hieronder uw keuze:
 
Activiteiten   Onderhoudscontracten   Spare Parts

Service activiteiten

Onderhoudscontracten

Spare parts

Hidrostal Benelux beschikt over een deskundig en ervaren serviceteam.

Wenst u vaste afspraken te maken over het uitvoeren van periodiek onderhoud, klik dan hier!

Hidrostal Benelux houdt voor u de meest voorkomende reservedelen standaard op voorraad.

Home

Home

Home
         
Advies en support        

Advies en support

     

Wij ondersteunen u uiteraard op het gebied van pomptechnische problemen of advies voor vervangende pompinstallaties.

     

     
Home

     
         
   
      
         
   

   
   

Producten

Onderwaterpompen
Lagerstoelpompen
Axialflowpompen
Visvriendelijke pompen
Compactpompen
Prerotatiesystemen
Bedford grootvolume pompen
SuperBetsy pompsystemen

Toepassingsgebieden

Afvalwaterzuiveringen
Stedelijk afvalwater
Oppervlaktewater
Industrieel afvalwater
Food & beverage
Slibverwerking
Grond-, weg- en waterbouw
Tunnelbouw
Offshore

Service

Onderhoud en service
Activiteiten
Onderhoudscontracten
Spare parts
Advies & support

Downloads
Handleidingen

Pump selector
Brochures

Hidrostal Benelux
Zernikestraat 35
3316 BZ Dordrecht
Nederland

Tel. +31(0)78 - 65 22 111
info@hidrostal.nl  |  info@hidrostal.be

© Copyright Hidrostal Benelux
Webdesign:
Devaca