>  Actuele vacatures    |                                                                 
   
 

Hidrostal Benelux  
Zernikestraat 35

3316 BZ Dordrecht 

Tel. +31(0)78 - 65 22 111
info@hidrostal.be
info@hidrostal.nl

 
   
  HomeHomeHomeHomeHomeHomeHomeHome    
    Oppervlaktewater    
Oppervlaktewater
    U bevindt zich hier: Hidrostal Benelux » Toepassingen » Oppervlaktewater    
         
   

Nederland is een waterland bij uitstek. Al vele jaren beheren wij de wateroverlast op een deskundige en professionele manier. Gezien het overschot aan water is het ook niet vreemd dat ons land beschikt over zo’n slordige 4.500 opvoergemalen. Deze gemalen, ook wel oppervlaktewater- of poldergemalen genoemd, verpompen het overtollige hemelwater en kwelwater naar hoger gelegen gebieden. Een gemaal zorgt er bovendien voor dat de waterstand in een bepaald gebied op peil blijft.

Afhankelijk van de grootte van een gebied zijn de gemalen uitgerust met 1 of 2 kleine of grote oppervlaktewaterpompen. De grote oppervlaktegemalen zijn doorgaans gepositioneerd bij rivieren.


Gemaal

  Visvriendelijke gemalen
Bij het verpompen van oppervlaktewater is het van groot belang dat de pomp geen schade toebrengt aan de vissen die het gemaal passeren. Vastgesteld is dat een groot deel van de vissen ernstig beschadigd raakt of zelfs sterft tijdens de periode van migratie. Tijdens deze migratie zwemmen vissen naar hoger gelegen gebieden om daar te paren.

De Hidrostal schroefcentrifugaalpompen worden veelvuldig toegepast in oppervlaktewatergemalen. De karakteristieke waaier in combinatie met de grote vrije kogeldoorlaat zorgt ervoor dat de vissen probleemloos en schadevrij het gemaal kunnen passeren. In samenwerking met de “Stichting Visadvies” is vastgesteld dat Hidrostal schroefcentrifugaalpompen als uitermate visvriendelijk kunnen worden beschouwd. Tijdens een uitvoerige pomptest was er sprake van 0% visschade.
     

Diverse varianten leverbaar
Hidrostal levert een breed programma aan onderwaterpompen die ingezet worden voor het transporteren van oppervlaktewater. Naast de welbekende onderwaterpompen produceert Hidrostal ook een groot aantal schachtpompen. De schachtpompen, ook wel “axialflowpompen” genoemd, zijn voorzien van een speciaal geconstrueerd pomphuis en worden verticaal in een pompschacht gepositioneerd. Kenmerkend voor dit type pomp is dat de vloeistof op een axiale wijze de pomp verlaat. De Hidrostal schachtpompen zijn verkrijgbaar van 4” tot en met 28”. De capaciteiten lopen van 100 m³/h tot 5.500 m³/h.

Grootvolume
Bij oppervlaktewater is er sprake van water met een mindere mate van vervuiling. Doorgaans zijn de gewenste pompcapaciteiten van oppervlaktegemalen een stuk groter dan bijvoorbeeld bij rioolgemalen. Aangezien de mate van neerslag steeds groter wordt, worden veel gemalen gerenoveerd om zodoende gereed te zijn voor grote hoeveelheden hemelwater die in een kortere tijd dient te worden verpompt.

Met de overname van de firma Bedford (UK) is Hidrostal gereed om te voorzien in de behoefte aan groot volumepompen. Het Bedford programma biedt u namelijk pompen tot een capaciteit van maar liefst 12.000 liter per seconde. Ook zijn de Bedford pompen leverbaar in een visvriendelijke variant.

 
Schroefcentrifugaalwaaier

   
         
   
         
Waar kunt u Hidrostal pompen inzetten?
 
Afvalwaterzuivering   Stedelijk afvalwater   Oppervlaktewater

Afvalwaterzuiveringen

 Stedelijk afvalwater

Oppervlaktewater

Schroefcentrifugaalpompen, de onmisbare schakel in het zuiveren van afvalwater.

Duurzame, betrouwbare en verstoppingsvrije pompsystemen voor rioolgemalen.

Visvriendelijke en bedrijfszekere onderwaterpompen voor het verpompen van oppervlaktewater

Home

Home

Home
         
Industrieel afvalwater   Eten en drinken   Biogas en vergisting

Industrieel afvalwater

Food & beverage

Slibverwerking

Het duurzaam en veilig transporteren van afvalwater afkomstig uit industriële processen.

Voor het delicaat en schadevrij transporteren van voedingsmiddelen.

 

Home

Home

Home
         
Grond-, weg- en waterbouw   Tunnelbouw   Offshore

GWW

Tunnelbouw

Offshore

Schroefcentrifugaalpompen breed inzetbaar voor toepassingen in de grond-, weg- en waterbouw.

Betrouwbare en veilige pompoplossingen voor de tunnelbouw

Hoogwaardige pompen toepasbaar onder de zwaarste offshore applicaties.

Home

Home

Home
         
   
      
         
   

   
   

Producten

Onderwaterpompen
Lagerstoelpompen
Axialflowpompen
Visvriendelijke pompen
Compactpompen
Prerotatiesystemen
Bedford grootvolume pompen
SuperBetsy pompsystemen

Toepassingsgebieden

Afvalwaterzuiveringen
Stedelijk afvalwater
Oppervlaktewater
Industrieel afvalwater
Food & beverage
Slibverwerking
Grond-, weg- en waterbouw
Tunnelbouw
Offshore

Service

Onderhoud en service
Activiteiten
Onderhoudscontracten
Spare parts
Advies & support

Downloads
Handleidingen

Pump selector
Brochures

Hidrostal Benelux
Zernikestraat 35
3316 BZ Dordrecht
Nederland

Tel. +31(0)78 - 65 22 111
info@hidrostal.nl  |  info@hidrostal.be 

© Copyright Hidrostal Benelux
Webdesign:
Devaca